พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดนครราชสีมา 

วันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑     ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต  ๒-๗  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (นครราชสีมา) จัดพิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดนครราชสีมา   โดยได้รับเกียรติจาก   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง    ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย  และการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา   จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายโดยให้มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา  และเปิดพื้นที่โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเล่นกีฬาให้มากขึ้น  และเพื่อสนองนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบให้  สพฐ.  ดำเนินการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์”  โดยให้มีการแข่งขันกีฬา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  และได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต ๑  เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัด

กีฬาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ  บาสเกตบอล     คีตะมวยไทยและแม่ไม้มวยไทย   มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ๑๗๕  ทีม  เพื่อคัดให้เหลือประเภทชนิดกีฬาละ  ๑  ทีม  ส่งไปแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดมหาสารคามในนามจังหวัดนครราชสีมาต่อไป