สพป.ลพบุรี เขต 1 > จัดซื้อแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30-10.00 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ไปรับแอลกอฮอล์ที่หน่วยงานจัดซื้อเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการนำภาชนะไปบรรจุแอลกอฮอล์จากบริษัทสุรินทร์ ออมย่าฯ ซึ่งเป็นเอทานอล 99.5% มีความหนาแน่นประมาณ 0.8 g/cc ปริมาณ 1 ลิตร จะมีน้ำหนักประมาณ 800 กรัม (10 ลิตร = 8 กิโลกรัม) จะต้องนำไปผสมกับน้ำสะอาดในสัดส่วน 3 : 1 เพื่อให้ได้เอทานอล 75% ที่เหมาะกับการใช้ฆ่าเชื้อโรค ข้อระวัง : ควรปิดฝาภาชนะให้แน่น เพราะเป็นการป้องกันการระเหยที่ไวมาก ทั้งยังเป็นวัตถุไวไฟมาก เพื่อจัดแบ่งและมอบต่อให้โรงเรียนในสังกัดต่อไป ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)