สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมทางไกลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั่วประเทศ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองสนิท ประหา รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก