ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ติดตามรับชม การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์   อรุณศรีประดิษฐ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมจันหอม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการประชุม ณ ที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพื่อป้องกัน Covid-19