สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร อ.บางระจัน ซึ่งมีนักเรียนพักอาศัยอยู่รวมกันจำนวน 4 คน ได้แก่ 1. ด.ญ.สโรชา มีจันทร์ นักเรียนชั้น ป.5 เด็กชายจิรายุ มีจันทร์ นักเรียนชั้น ป.3 เด็กชายธรรมปภณ สกุลด่าน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเด็กชายพัตรชานนท์ เลิศศิริ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และได้พบปัญหาในการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจาก ระบบกล่องรับสัญญาณเป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่าแบบ SD จึงไม่สามารถรับช่องการเรียนทางไกลได้ และเจ้าหน้าที่ได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหาคือเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณเป็นกล่องแบบ HD

ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้พบปะพูดคุยให้กำลังกับผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวของนักเรียน โดยมีนายถัน ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร คณะครู ให้การต้อนรับ