สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2