สพม.37 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล

สพม.37 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37 , ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563 และในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด สอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : สพม.37 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล