ผอ.สพม.3 ออกนิเทศการเรียนการสอนทางไกล รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพม.3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยมี นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ