สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้รับเกียรติจาก นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กล่าวรายงาน กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย การวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ซึ่งในปีนี้ มีลูกเสือ – เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมประกอบพิธี จำนวนทั้งสิ้น 1,095 คน ทั้งนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ให้เกียรติร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย