ผอ.สพม.20 ลงพื้นที่โรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ. สพม. 20 ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารและโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดยดร.วิทยา กล่าวว่า ขอให้คุณครูทุกคนพร้อมเรียนรู้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีการประกบคู่คุณครูอาวุโสกับครูหนุ่มสาว เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี  และทุกโรงเรียนต้องมีฐานข้อมูลของเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง และการทำความเข้าใจว่าในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน ไม่ใช่การสอนจริง ไม่จำเป็นต้องซื้อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในการเรียนใหม่  และช่องทางการเรียนออนไลน์ เป็นเพียงมาตรการเสริม ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากมีศักยภาพในการใช้อุปกรณ์

สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของแต่ละโรงเรียนก็จะต่างกันไปตามบริบท  มีการตั้งกลุ่ม Facebook กลุ่ม LINE  เพื่อติดต่อกับนักเรียน ใช้วิธีการเช็คนักเรียนด้วยการลงเวลาเข้าเรียนผ่านกลูเกิลฟอร์มและแอพริเคชั่นต่างๆ นักเรียนก็ให้ความสนใจและตื่นเต้นกับการเรียนออนไลน์ ซึ่งวิธีนี้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ตั้งใจเรียน