สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาลูกเสือไทย

>>>>>วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายลูกเสืออำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561” ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ทหาร ตำรวจ และผู้บำเพ็ญประโยชน์มาร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสุดีจำนวน 17 กอง รวม 300 คน ร่วมในพิธี ทั้งนี้ การจัดพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จัดขึ้น เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้เวียนมาบรรจบ แม้ว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ ทรงเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับปการ จนตราบทุกวันนี้ โดยเฉพาะกิจการลูกเสือ ที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้กำเนิด พร้อมมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561แก่ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนมอบเกียรติบัตร ให้กับกองลูกเสือ/ หน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม และมอบเกีรติบัตรให้กับกองลูกเสือที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์