สพป.สระแก้ว เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนที่ได้ร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน พิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนที่ได้ร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2563 โดยมี นางดารินทร์ โคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง และ ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รับเกียรติบัตร