สพม.10 ลงนามข้อตกลง MOU ความร่วมมือ “การจัดการศึกษา” กับ อบจ.สมุทรสาคร

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการศึกษา” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ณ ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561