มอบอีกหลัง สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 105

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.39 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 105 มอบให้แก่ เด็กหญิงพัชราภา ภูมิโคกรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี ดร.อนุกูล บุตรธรรม รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี      

https://photos.app.goo.gl/SbLuq74sFqsAFBJSA