สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ (21 พฤษภาคม 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร จำนวน 12 คน ไม่มาเข้ารับการเลือกสรร จำนวน 1 คน ในช่วงเช้าเป็นวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาคบ่าย เป็นความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ สังเกต ได้มีการคัดกรองผู้มาเข้ารับการเลือกสรร โดยมีการวัดไข้ และ มีเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือก่อนเข้าห้องเลือกสรรทุกคน

ศริราณี พรหมบังเกิด