สพป.สระแก้ว เขต 1 นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV  โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว