ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจัดการการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจัดการการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ประธาน Cluster ๘ ให้เกียรติเป็นประธานในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มในครั้งนี้ประกอบด้วย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม. เขต ๑๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ว่าที่ร.ต.ดร.วีรชน บัวพันธ์ ผอ.ร.ร.วัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดร.ขวัญศิริ บุญสรรค์ ผอ.ร.ร.วัดเสม็ดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผอ.ร.ร.วัดประดู่ สพม. เขต ๑๘ ดร.ปิยภัทร ทองพรม ผอ.ร.ร.วัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต ๒  ดร.สาริศา จันทร์แรม  ผอ.ร.ร.ผินแจ่มวิชาสอน  ดร.อดิพงษ์ สุขนาค ผอ.ร.ร.วัดเกาะลอย สพป. ชลบุรี เขต ๑ นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผอ.ร.อนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต ๑ นายสุรเชษฐ์ พินิจกิจ ผอ.ร.วอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑