ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 บ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และนายบุญทัน แสงคาร์พร้อมด้วยนางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ณ บ้านผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่บ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งจากการติดตาม พบว่าผู้ปกครองจัดให้นักเรียนเรียนตามความพร้อมโดยมีคุณครูประจำชั้นคอยประสานงานช่วยเหลือผ่านหลายช่องทางเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และทำให้การแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้ง ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563