สพป.นครราชสีมา เขต ๑ จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา  เนื่องใน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 

วันอาทิตย์ที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวรายงานการจัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา  เนื่องใน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  โดยมี  นางปิยะฉัตร  อินสว่าง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีฯ    วันนี้มีกองลูกเสือ เนตรนารี   ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วม จำนวน ๕๘๐ คน (๑๖ โรงเรียน)  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา(อ่างห้วยยาง)