สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เ่ขต 1 จัดสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 ประธานคณะกรรมการสนามสอบ และ สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีรขันธ์ เขต1 โดยในวันนี้ มีผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 6 ราย มีผู้ขาดสอบ จำนวน 2 ราย