สพฐ.ร่วมสร้างจิตสำนึกการแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง ผอ.สำนักนิติการฯนำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักนิติการฯนำของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ “ปันสุข สพฐ.” ณ หน้าอาคารสอง สพฐ.