สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการสอบช่วงเช้า ภาค ก และภาค ข และในการสอบภาค ค ช่วงบ่าย โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานดำเนินการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) พร้อมด้วย นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายคณาพงศ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา