คณะทำงาน รมต.ศธ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1

วันที่ 22  พฤษภาคม 2563  นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ดร.พงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยส.1 นายนิรันดร์ พลเกตุ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นายศาสตรา แสงชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล ฯ สพป.ยส.1 ผู้บริหารโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงาน รมต.ศธ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) หลังกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี จำนวน 17 ช่อง โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก/บ้านนักเรียน จำนวน 2 หลัง โรงเรียนบ้านชาดศาลา/บ้านนักเรียน จำนวน 2 หลัง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 เพื่อรับทราบถึงบริบท และข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อีกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ รมต.ศธ. เพื่อพัฒนาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่าย ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป