สพป.พิษณุโลก เขต 3 ถวายราชสดุดี พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3   จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ราชการที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ดร.วิเชียร ทรงศรี กล่าวว่า สพป.พิษณุโลก เขต  3 ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยมีนายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์  กล่าวรายงาน ซึ่งในการจัดพิธีถวายราชสดุดีในครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธี จำนวน 600 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) โรงเรียนวัดน้ำคบ โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลก โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนวัดนาขาม โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหนองมะคัง โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) โรงเรียนวัดหินลาด   นอกจากนี้ ดร.วิเชียร ทรงศรี ได้กล่าวเน้นย้ำให้ลูกเสือเนตนารีได้ปฏิบัติตนเป็นคนมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้