สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2561

เช้าวานนี้เวลา 09.00 น.(25 พฤศจิกายน 2561) นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรณคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ในนาม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวรายงาน สำหรับการประกอบพิธีถวายราชสดุดีของกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน ในสังกัด สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ณ มณฑลพิธีห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภูมีลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมประกอบ จำนวน 693 คน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี ในฐานะผู้แทนบรรดาลูกเสือ เนตรนารีทั้งปวง และมอบเกียรติหนังสือสำคัญ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ตามประกาสำนักงานานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี