สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3จัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ปี 2561

วันที่ ๒๓ พฤศจิกาบน ๒๕๖๑ เวลา ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป. กส. ๓ ร.อ.ไวกูล มะลิรส ผอ.กลุ่มฯ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์ ปี ๖๑” จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายยุงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธาน นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รอง ผอ.สพป. กส. ๓ กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ ประธานกล่าวเปิดงาน มอบเกีบรติบัตร ผู้บริหาร ร.ร.ที่เข้าร่วมแสดงใน พิธีฯ ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรม การจัดงาน นักกีฬา ชมการแสดงของนักเรียน ฯลฯ