ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดโคกพิกุล โรงเรียนวัดบ้านราม โรงเรียนบ้านปากพรุ โรงเรียนชุมชนวัดพิบูลสงคราม โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร โรงเรียนบ้านบางโหนด โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว โรงเรียนวัดอู่แก้ว โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน และโรงเรียนวัดท้ายทะเล