สพป.ชัยนาท จัดสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 1 ตำแหน่ง ดำเนินการสอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ มีผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 11 ราย ขาดสอบ จำนวน 2 ราย สรุปผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 9 ราย  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา โดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯและได้ควบคุมดูแลการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาหรือการทุจริตแต่อย่างใด