สพฐ.ร่วมสร้างจิตสำนึกการแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนของสำนักคลังและสินทรัพย์ พร้อมคณะนำของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ “ปันสุข สพฐ.” ณ หน้าอาคารสอง สพฐ.