สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการปฐมนิเทศเบื้องต้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการปฐมนิเทศเบื้องต้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะรองผอ.สพป.นค.1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด