ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านปากบางกลม โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง โรงเรียนวัดปากควน โรงเรียนวัดควนยาว โรงเรียนวัดควนชิง โรงเรียนวัดควนเคร็ง โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) โรงเรียนบ้านทุ่งโชน และโรงเรียนวัดกาโห่ใต้