สพป.หนองคาย เขต 1 : จัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 และสพม.เขต 21  ดำเนินกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โรงเรียนหนองคายวิทยาคารและสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย  โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูพร้อมบุคลากรในสังกัดได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  โดยได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่  21-23  พฤศจิกายน  2561  จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการ “สพฐ.เกมส์” และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาทั้ง 7 ประเภทกีฬา เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติต่อไป

ผลการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”ระดับจังหวัด ปีการศึกษา  2561  สพป.หนองคาย เขต 1 มีดังนี้

– ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

– ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

– ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

– วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศโรงเรียนหมากก่องฝายแตก

– วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนท่าบ่อ

– วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

– วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกล้า

– วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

– วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

– เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนคำโคนสว่าง

– เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม

– เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสังคมวิทยา

– เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว

– เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14

– เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสังคมวิทยา

– ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

– ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนนาดีพิยาคม

– ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนนาหนังพัฒนา

– บาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

– บาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนชุมชนโพนพิสัย

– บาสเก็ตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย

– บาสเก็ตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนพานพร้าว

– คีตะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่

– คีตะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา