สพป.กระบี่ มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ สพป.กระบี่ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

วันที่ 25  พฤษภาคม  2563  ที่มัสยิดบ้านทรายขาว   นายสายัณห์   ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำคณะบุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายคลองพน-ทรายขาว  ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ สพป.กระบี่ จำนวน 3,000 บาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายฐิติพงค์  คงทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟ้าดูด  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 และทำการฝังศพตามประเพณีศาสนาอิสลามแล้วเสร็จ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.