สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาคำ จำนวน 2 หลัง และโรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ จำนวน 2 หลัง เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  อีกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป ในการนี้ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเมือง 6 คณะครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำและ โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ในครั้งนี้