สพป.สงขลา 2 “สอบสัมภาษณ์” นักจิตวิทยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมีนางเพียรเพ็ญ ภูิอิสริยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อธิบายถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ พร้อมทำความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ เข้าใจในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ภาพ/ข่าว โดย ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประประชาสัมพันธ์