สพป.นค.1 ดำเนินกิจกรรม “พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ได้กล่าวรายงาน ในการดำเนินกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  รัชกาลที่ 6  พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”   โดยมี นายสุชน  ภัยธิราช ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานพิธี นำวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย  หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   ณ  สนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย    เนื่องด้วยวันที่  25  พฤศจิกายน  ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย การดำเนินกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ถือเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาพี่น้องลูกเสือและเนตรนารีทุกคนที่ต้องปฏิบัติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน  สำหรับการประกอบพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6  ประจำปีนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธี จำนวนทั้งสิ้น  2,118  คน  จากสังกัดต่างๆ ดังนี้

1.สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

2.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

3.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

4.สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย

5.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

6.สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย

7.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

8.ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้  บรรดาพี่น้องลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนอนุบาลหนองคายและรอบๆ รั้วโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ทำประโยชน์แก่ชุมชนโดยการเก็บขยะบริเวณ ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคายและบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย