สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Application True vroom

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ โดยมี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ข้ารชการครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  วันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่และร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ พร้อมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 198 คน ผ่าน Application True vroom ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการและนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยและมีทักษะที่เหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพครูต่อไป