สพป.หนองคาย เขต 1 ประขุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13-14 ( อำเภอสังคม) พร้อมติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประขุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13-14 ( สังคม 1,2) ณ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ต่อจากนั้นได้เดินทางออกเยี่ยมติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 โรงเรียนบ้านปากโสมและโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย หนองคาย ในโอกาสนี้ ดร.อรรถกร ชัยมูล ได้พบปะ สอบถามพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม