ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล และด้านอาคารสถานที่ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดท่าเสม็ด โรงเรียนบ้านทุ่งใคร โรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนบ้านพรุบัว โรงเรียนบ้านนางหลง โรงเรียนวัดควนใส โรงเรียนบ้านตรอกแค โรงเรียนบ้านขอนหาด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ และโรงเรียนบ้านวังหอน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช