สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่  26 พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกับเป็นการพบปะ พูดคุย มอบนโยบาย แก่บุคลากรในสังกัด  ณ บริเวณหน้าเสาธง  อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งนี้นายอภิชัย  ทำมาน ได้พบปะ พูดคุยและได้กล่าวขอบคุณ บุคลากรในสังกัดที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีกิจกรรมสำคัญคือ “กีฬา สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2561 และการดำเนินกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  รัชกาลที่ 6  พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจำปี 2561  ในวันอาทิตย์ที่ 25  ที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จด้วยดี  ทั้งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการต้อนรับคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุม ครม.สัญจรในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 13-14  ธันวาคม  2561  ที่จังหวัดหนองคาย ต่อไป