สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2563

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2563 โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อด้วยการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อแจ้งข้อราชการ ความเคลื่อนไหวต่างๆ  ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2