สพป.สงขลา2 เตรียมพร้อมรายงานตัวชี้วัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้ ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานการประชุม \\\”ชี้แจงแนวทางการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 \\\” ครั้งที่ 2/2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาลและแผนเป็นผู้รับผิดชอบการประชุมและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนด ในการนี้ ดร. ชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการ ฯ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกลุ่มงานต่าง ๆ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตรวตามตัวชี้วัดที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเม่นยำ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว โดยว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์