สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (๒๕ พฤศจิกายน)  ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนวัดสองคอนกลาง, วัดป่าไผ่, นิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒, วัดนาบุญ, ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑, วัดหนองจอกใหญ่, คณะวิทยากรลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวม ๑๑๒ คน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณและได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน