ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล และด้านอาคารสถานที่ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านตูล อำเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านหอยราก โรงเรียนวัดหอยกัน โรงเรียนวัดปากแพรก โรงเรียนวัดขนาบนาก และโรงเรียนวัดสองพี่น้อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช