สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Application True vroom ประจำปีงบประมาณ 2563

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Application True vroom ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนิสิต รังษี ผอ.ศกสค.จ.ศรีสะเกษ, รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศ, และคณะครู ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 198 คน