สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โซน อ.สร้างคอม

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดา จำนวน 3 หลัง และโรงเรียนบ้านแมดวิทยา จำนวน 3 หลัง เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  อีกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป ในการนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านเชียงดาและโรงเรียนบ้านแมดวิทยา ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในครั้งนี้