สพป.สงขลาเขต 2 ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ ฯ

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในฐานะคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้มอบหมาย ดร. ชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานการประชุม \”คณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 โดยมีนายนิพล พุฒคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยนางสุวรรณี ก้่องสุวรรณคีรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

    ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ ได้กล่าวเน้นย่้ำในที่ประชุมให้คณะทำงาน ฯ ทำงานอย่างรอบคอบและรวดเร็ว รวมถึงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งให้คณะทำงาน ฯ ประสานงานดูแลอย่างใกลิชิด ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว โดยว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร