สพฐ. รับมอบเครื่องบริโภค “กินดี มีสุข” จาก บ.อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จก.

28 พฤษภาคม 2563 นายธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นผู้แทน สพฐ. รับมอบเครื่องบริโภค “กินดี มีสุข” จากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ COVIT-19 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ตู้ “สพฐ. ปันสุข” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการแบ่งปันอันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีให้แก่องค์กร สำหรับเครื่องบริโภคที่รับมอบประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม นม รวมถึงเครื่องดื่มโปรตีนจากนมและถั่วเหลือง เป็นต้น โดยมี คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ ที่ปรึกษาฯ และคุณธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ ซึ่ง สพฐ. จะนำเครื่องบริโภคดังกล่าวไปจัดวางไว้ที่ตู้ “สพฐ. ปันสุข” จำนวน 5 จุด ได้แก่ หน้าอาคาร สพฐ. 1, สพฐ. 2, สพฐ. 3, สพฐ. 5 และหน้าศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ต่อไป

ศนท.สอ.สพฐ./ภาพ/ข่าว