สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒