ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 บ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อ ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ที่บ้านเด็กชายเมธาวัฒน์ พินธะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ เด็กหญิงธนพร ชำนาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และเด็กหญิงเหมือนฝัน มหาจันทร์ บ้านเสี่ยน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป